Kasteo

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Kasteo
Địa điểm Thailand
Trang chủ http://kasteo.deviantart.com/
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Noia 2.0 (lite) Requires Restart

This is a lite version(icon only). This theme is based on the Noia2.0 icon set by Carlitus ( http://carlitus.deviantart.com/ ).

Rated 5 out of 5 stars (14)
200 người dùng200 người dùng

Noia 2.0 (eXtreme) Requires Restart

Note from Mozilla: This add-on has been discontinued. Try Noia 4 instead.

This theme is based on the Noia 2.0 icon set by Carlitus( http://carlitus.deviantart.com ).

Rated 4 out of 5 stars (695)
10.872 người dùng10.872 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.