HNicolai

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên HNicolai
Người dùng kể từ June 12, 2010
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

FireICE Requires Restart

FireICE - Undo the ICE damage (with fire!)

Rated 4 out of 5 stars (9)
64 người dùng64 người dùng

Đánh giá Của tôi

Perspectives

Rated 5 out of 5 stars

Great addon - just what I needed!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (4.1.1-signed). 

Global Suggest - Speed up your search with your personal search suggestions tool

SPYWARE! Rated 1 out of 5 stars

This is SPYWARE.... DO _NOT_ DOWNLOAD!!!

Global Suggest - Speed up your search with your personal search suggestions tool

SPYWARE! Rated 1 out of 5 stars

THIS IS SPYWARE!!! DO _NOT_ DOWNLOAD AND INSTALL!!!!
WHY HASN'T THIS BEEN REMOVED, mozilla?