AMO is getting a new look. Would you like to see it?

Visit the new site

Đóng

riz

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên riz
Trang chủ www.radar.250x.com
Người dùng kể từ Tháng ba 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 6 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

iFox Smooth Bắt buộc khởi động lại

A minimal, compact, elegant theme for firefox.

Rated 4 out of 5 stars (118)
7 người dùng7 người dùng

iFox Metal Bắt buộc khởi động lại

a smooth metal(ish) skin for firefox.

Rated 4 out of 5 stars (71)
2 người dùng2 người dùng

iFox Graphite Bắt buộc khởi động lại

Welcome to the Darkside.

Rated 4 out of 5 stars (81)
8 người dùng8 người dùng

iFox Bắt buộc khởi động lại

A Simple and Clean theme for Mozilla Firefox.

Rated 5 out of 5 stars (112)
6 người dùng6 người dùng

Crossover X Bắt buộc khởi động lại

Works with Thunderbird 2.0

A smoother version of Crossover

Rated 4 out of 5 stars (24)
3 người dùng3 người dùng

Đánh giá Của tôi

macfoxIII

Fantastic Rated 5 out of 5 stars

Definitely the best skin for firefox 3.1, it's so good it should be the default on all platforms.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.4.5).