riz

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên riz
Trang chủ www.radar.250x.com
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 6 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

iFox Smooth Requires Restart

A minimal, compact, elegant theme for firefox.

Rated 4 out of 5 stars (118)
1.368 người dùng1.368 người dùng

iFox Metal Requires Restart

a smooth metal(ish) skin for firefox.

Rated 4 out of 5 stars (72)
720 người dùng720 người dùng

CrossOver Requires Restart

Now works with Thunderbird 2.0.
An Aqua Theme for Mozilla.

Rated 5 out of 5 stars (20)
1.849 người dùng1.849 người dùng

Crossover X Requires Restart

Works with Thunderbird 2.0

A smoother version of Crossover

Rated 4 out of 5 stars (25)
1.095 người dùng1.095 người dùng

iFox Requires Restart

A Simple and Clean theme for Mozilla Firefox.

Rated 5 out of 5 stars (114)
1.379 người dùng1.379 người dùng

Đánh giá Của tôi

macfoxIII

Fantastic Rated 5 out of 5 stars

Definitely the best skin for firefox 3.1, it's so good it should be the default on all platforms.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.4.5).