riz

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên riz
Trang chủ www.radar.250x.com
Người dùng kể từ March 5, 2007
Number of add-ons developed 6 add-ons
Average rating of developer's add-ons Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

CrossOver

Now works with Thunderbird 2.0.
An Aqua Theme for Mozilla.

Rated 5 out of 5 stars (20)
2.135 users

iFox

A Simple and Clean theme for Mozilla Firefox.

Rated 5 out of 5 stars (114)
2.082 users

Crossover X

Works with Thunderbird 2.0

A smoother version of Crossover

Rated 4 out of 5 stars (25)
1.337 users

iFox Smooth

A minimal, compact, elegant theme for firefox.

Rated 4 out of 5 stars (118)
2.131 users

iFox Metal

a smooth metal(ish) skin for firefox.

Rated 4 out of 5 stars (72)
1.073 users

Đánh giá Của tôi

macfoxIII

Fantastic Rated 5 out of 5 stars

Definitely the best skin for firefox 3.1, it's so good it should be the default on all platforms.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.4.5).