jmcejuela

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên jmcejuela
Trang chủ http://www.jmcejuela.com/
Người dùng kể từ January 15, 2010
Number of add-ons developed 3 add-ons
Average rating of developer's add-ons Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

DRAE

Buscador para el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) (most authoritative dictionary of the Spanish language)

Rated 4 out of 5 stars (15)
152 lượt tải hàng tuần

Wikipedia (es)

Wikipedia (es) Search Engine (Español - Spanish)

Rated 5 out of 5 stars (3)
56 lượt tải hàng tuần

Wikipedia (de)

Wikipedia (de) Search Engine (Deutsch - German)

Chưa được xếp hạng
20 lượt tải hàng tuần

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.