Sagespirit23

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Sagespirit23
Người dùng kể từ Tháng 8. 1, 2009
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Kazakh Spelling Dictionary

Rated 5 out of 5 stars

Very useful. Simple to use. Works excellent. Exactly what I was looking for.

SnappyWords Visual Dictionary

Rated 5 out of 5 stars

This is a perfect tool. Great for inspiration, learning, bogging etc. I Love It.