AMO is getting a new look. Would you like to see it?

Visit the new site

Đóng

c4ntg3tlucky

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên c4ntg3tlucky
Người dùng kể từ Tháng năm 4, 2009
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Chromifox Extreme

Rated 2 out of 5 stars

I would like to see this theme and the Hide title bar working on 3.0.10

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.1.2). 

Aeon Big

Bright & Clear Rated 4 out of 5 stars

Nothing misleading about this theme it's Bright, it's Clear.

I found 1 thing that I don't like about it however that hasn't stopped me from using it.

When I zoom pages to fit the width of my screen it enlarges the vertical/horizontal scroll bars.

I'm not sure if this is meant to be but it deserves 4 stars.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (3.2).