c4ntg3tlucky

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên c4ntg3tlucky
Người dùng kể từ May 4, 2009
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Chromifox Extreme

Rated 2 out of 5 stars

I would like to see this theme and the Hide title bar working on 3.0.10

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.1.2). 

Aeon Big

Bright & Clear Rated 4 out of 5 stars

Nothing misleading about this theme it's Bright, it's Clear.

I found 1 thing that I don't like about it however that hasn't stopped me from using it.

When I zoom pages to fit the width of my screen it enlarges the vertical/horizontal scroll bars.

I'm not sure if this is meant to be but it deserves 4 stars.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (3.2).