Zigboom

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Zigboom
Trang chủ http://www.zigboom.com/
Người dùng kể từ April 22, 2009
Số tiện ích được phát triển 6 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

LavaFox V2 Nên dùng

LavaFox - A dark and hot theme for Firefox.
Fully skinned and animated.

Rated 5 out of 5 stars (220)
59.756 người dùng59.756 người dùng

BlackFox V2 Nên dùng

BlackFox - A dark & hot theme for Firefox.
Fully skinned and animated.

Rated 5 out of 5 stars (51)
31.219 người dùng31.219 người dùng

LavaFox V2-Blue

LavaFox - Blue version.
A dark and hot theme for Firefox .
Fully skinned and animated.

Rated 5 out of 5 stars (99)
27.611 người dùng27.611 người dùng

LavaFox V2-Green

LavaFox - Green version.
A dark & Hot theme for Firefox.
Fully skinned and animated.

Rated 5 out of 5 stars (29)
16.088 người dùng16.088 người dùng

BlackFox V2-Blue

BlackFox - Blue version.
A dark and hot theme for Firefox.
Fully skinned and animated.

Rated 5 out of 5 stars (39)
14.459 người dùng14.459 người dùng

Đánh giá Của tôi

GMP (Gaming Is My Passion)

Rated 1 out of 5 stars

I'm still seeing too many images from my themes in the screenshots. Please update the screenshots so I could see if there is still a copyright violation. When it's done I'll happily remove or change my review. Zigboom.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.2.0).