Rafael de Freitas

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Rafael de Freitas
Người dùng kể từ February 20, 2009
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

QuickWiki

Quick lookup in Wiktionary and Wikipedia, without the need to open a new tab.
Just right-click a word while shift / ctrl / alt is pressed.

Rated 4 out of 5 stars (137)
10.557 người dùng10.557 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.