tiramn

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên tiramn
Người dùng kể từ Tháng 2. 2, 2009
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Mason Bắt buộc khởi động lại

这个扩展是基于Force Content-Type的,与Force Content-Type相比,这个扩展简化了规则创建的步骤,允许各规则单独禁用/可用的设定。
支持类GM脚本以及Http请求的重定向是这个扩展最大的亮点。

Rated 5 out of 5 stars (68)
1.828 người dùng1.828 người dùng

Đánh giá Của tôi

yshack

Rated 5 out of 5 stars

very good idea for IE only website~

Tab Mix Lite CE

Rated 5 out of 5 stars

Cute Extension!
As no need for session management, I prefer Lite one rather than Plus one.
Thank you for hard work.

Hide Caption

Rated 5 out of 5 stars

It is really cool! Thank you!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.5.3).