Jeff Balogh

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Jeff Balogh
Trang chủ http://jbalogh.me/
Người dùng kể từ February 2, 2009
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Chi tiết hơn...

woo yeah

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Bookmark Shortcut Keys

Access Bookmark Toolbar items with a keyboard shortcut.

The default is Control+1-9. Change it in the preferences.

Rated 4 out of 5 stars (17)
746 người dùng746 người dùng

Đánh giá Của tôi

SidebarStyleTab

Rated 5 out of 5 stars

This pleases my eyeballs and my brain. All my friends are jealous.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.2).