Jonah Bishop

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Jonah Bishop
Địa điểm Durham, NC
Nghề nghiệp Test Tool Developer
Trang chủ http://www.borngeek.com/
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Googlebar Lite

A light-weight Google search toolbar for Firefox. Offers 14 search types, Google search suggestions, search history auto-completion, a customizable toolbar, search word highlighting, and more.

Rated 4 out of 5 stars (126)
25.017 người dùng25.017 người dùng

CoLT

CoLT (short for "Copy Link Text") makes it easy to copy either a link's text, or both the link text and its URL in a format you specify. This non-invasive extension simply appears as context menu items when you right-click a link. Fully customizable!

Rated 5 out of 5 stars (97)
5.986 người dùng5.986 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.