firefoxreloaded

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên firefoxreloaded
Trang chủ http://www.firefoxreloaded.com
Địa chỉ email
Người dùng kể từ March 5, 2007
Number of add-ons developed 2 add-ons
Average rating of developer's add-ons Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Blue Ice

A crisp, simple ice blue theme...

Rated 4 out of 5 stars (183)
5.257 users

Blue Ice lite

A crisp, simple ice blue theme.

Rated 4 out of 5 stars (34)
50 users

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.