firefoxreloaded

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên firefoxreloaded
Trang chủ http://www.firefoxreloaded.com
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Blue Ice Requires Restart

A crisp, simple ice blue theme...

Rated 4 out of 5 stars (183)
2.152 người dùng2.152 người dùng

Blue Ice lite Requires Restart

A crisp, simple ice blue theme.

Rated 4 out of 5 stars (34)
17 người dùng17 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.