Bernhard Mayer

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Bernhard Mayer
Người dùng kể từ Tháng ba 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 6 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Outlook 2003 SilverTB Bắt buộc khởi động lại

A Outlook 2003 Theme in Silver to give the feeling of the Office look and a better integration in the Silver Windows XP...

Rated 4 out of 5 stars (13)
49 người dùng49 người dùng

Outlook 2003 BlueTB Bắt buộc khởi động lại

A Outlook 2003 Theme in Blue to give the feeling of the Office look and a better integration in the Luna Windows XP...

Rated 4 out of 5 stars (31)
41 người dùng41 người dùng

Outlook 2003 Silver Bắt buộc khởi động lại

A Outlook 2003 Theme in Silver to give the feeling of the Office look and a better integration in the Silver Windows XP...

Rated 5 out of 5 stars (25)
0 người dùng0 người dùng

Outlook 2003 Blue Bắt buộc khởi động lại

A Outlook 2003 Theme in Blue to give the feeling of the Office look and a better integration in the Luna Windows XP...

Rated 5 out of 5 stars (58)
0 người dùng0 người dùng

Outlook 2003 GreenTB Bắt buộc khởi động lại

A Outlook 2003 Theme in Green to give the feeling of the Office look and a better integration in the Green Windows XP...

Rated 5 out of 5 stars (7)
2 người dùng2 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.