Bernhard Mayer

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Bernhard Mayer
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 6 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Outlook 2003 BlueTB Requires Restart

A Outlook 2003 Theme in Blue to give the feeling of the Office look and a better integration in the Luna Windows XP...

Rated 4 out of 5 stars (31)
3.355 người dùng3.355 người dùng

Outlook 2003 Blue Requires Restart

A Outlook 2003 Theme in Blue to give the feeling of the Office look and a better integration in the Luna Windows XP...

Rated 5 out of 5 stars (58)
340 người dùng340 người dùng

Outlook 2003 SilverTB Requires Restart

A Outlook 2003 Theme in Silver to give the feeling of the Office look and a better integration in the Silver Windows XP...

Rated 4 out of 5 stars (13)
1.404 người dùng1.404 người dùng

Outlook 2003 Silver Requires Restart

A Outlook 2003 Theme in Silver to give the feeling of the Office look and a better integration in the Silver Windows XP...

Rated 5 out of 5 stars (25)
137 người dùng137 người dùng

Outlook 2003 GreenTB Requires Restart

A Outlook 2003 Theme in Green to give the feeling of the Office look and a better integration in the Green Windows XP...

Rated 5 out of 5 stars (7)
501 người dùng501 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.