Bernhard Mayer

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Bernhard Mayer
Người dùng kể từ March 5, 2007
Number of add-ons developed 6 add-ons
Average rating of developer's add-ons Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Outlook 2003 BlueTB

A Outlook 2003 Theme in Blue to give the feeling of the Office look and a better integration in the Luna Windows XP...

Rated 4 out of 5 stars (31)
4.175 users

Outlook 2003 SilverTB

A Outlook 2003 Theme in Silver to give the feeling of the Office look and a better integration in the Silver Windows XP...

Rated 4 out of 5 stars (13)
1.713 users

Outlook 2003 Blue

A Outlook 2003 Theme in Blue to give the feeling of the Office look and a better integration in the Luna Windows XP...

Rated 5 out of 5 stars (58)
635 users

Outlook 2003 GreenTB

A Outlook 2003 Theme in Green to give the feeling of the Office look and a better integration in the Green Windows XP...

Rated 5 out of 5 stars (7)
656 users

Outlook 2003 Silver

A Outlook 2003 Theme in Silver to give the feeling of the Office look and a better integration in the Silver Windows XP...

Rated 5 out of 5 stars (25)
268 users

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.