Petr Šimek

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Petr Šimek
Địa điểm Czech Republic
Trang chủ http://www.petrsimek.cz/
Địa chỉ email
Người dùng kể từ March 5, 2007
Number of add-ons developed 1 add-on
Average rating of developer's add-ons Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Nagios Checker

The statusbar indicator of the events from the network monitoring system Nagios.

Rated 5 out of 5 stars (58)
15.358 users

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.