Petr Šimek

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Petr Šimek
Địa điểm Czech Republic
Trang chủ http://www.petrsimek.cz/
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Nagios Checker Requires Restart

The statusbar indicator of the events from the network monitoring system Nagios.

Rated 5 out of 5 stars (60)
11.244 người dùng11.244 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.