AMO is getting a new look. Would you like to see it?

Visit the new site

Đóng

Petr Šimek

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Petr Šimek
Địa điểm Czech Republic
Trang chủ http://www.petrsimek.cz/
Người dùng kể từ Tháng ba 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Nagios Checker Bắt buộc khởi động lại

The statusbar indicator of the events from the network monitoring system Nagios.

Rated 5 out of 5 stars (64)
7.355 người dùng7.355 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.