aristarchus

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên aristarchus
Địa điểm Windsor
Người dùng kể từ August 21, 2008
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Adblock Plus

MAKE ONLINE EASY! Rated 5 out of 5 stars

I ENJOY THIS ADD-ON FOR MORE THAN 6 YEAR! IT IS ALMOST ALWAYS CLEAR UP ALL AD AND THE MOST IMPRESSED ME IS THAT THE AD IN MOST OF THE ONLINE VIDEO ARE ALSO FILTERED.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.0.3.1-signed).