Georges-Etienne Legendre

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Georges-Etienne Legendre
Trang chủ http://legege.com/
Người dùng kể từ Tháng ba 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 3 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

SearchWP Bắt buộc khởi động lại

Jump-to-word buttons and highlighting for the search box content

Rated 5 out of 5 stars (143)
13.238 người dùng13.238 người dùng

SearchBox Sync Bắt buộc khởi động lại

Automatically update the search box content

Rated 3 out of 5 stars (22)
1.746 người dùng1.746 người dùng

Additional Folder Views Bắt buộc khởi động lại

Add a new unread-favorite-recent folders treeview.

Rated 4 out of 5 stars (22)
15 người dùng15 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.