Georges-Etienne Legendre

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Georges-Etienne Legendre
Trang chủ http://legege.com/
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 3 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

SearchWP Requires Restart Nên dùng

Jump-to-word buttons and highlighting for the search box content

Rated 5 out of 5 stars (145)
20.151 người dùng20.151 người dùng

SearchBox Sync Requires Restart

Automatically update the search box content

Rated 3 out of 5 stars (24)
3.050 người dùng3.050 người dùng

Additional Folder Views Requires Restart

Add a new unread-favorite-recent folders treeview.

Rated 4 out of 5 stars (22)
417 người dùng417 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.