dkearns

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên dkearns
Người dùng kể từ August 30, 2007
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Pentadactyl

Firefox for Vim and Links addicts.

Rated 5 out of 5 stars (139)
1.276 người dùng1.276 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.