dkearns

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên dkearns
Người dùng kể từ August 30, 2007
Number of add-ons developed 1 add-on
Average rating of developer's add-ons Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Pentadactyl No Restart

Firefox for Vim and Links addicts.

Rated 5 out of 5 stars (112)
5.202 users

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.