AMO is getting a new look. Would you like to see it?

Visit the new site

Đóng

dkearns

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên dkearns
Người dùng kể từ Tháng 8. 30, 2007
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Pentadactyl

Firefox for Vim and Links addicts.

Rated 5 out of 5 stars (125)
295 người dùng295 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.