ling.pl

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên ling.pl
Người dùng kể từ July 20, 2008
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Lingtoolbar - tłumacz z ling.pl Requires Restart

Ling - najobszerniejszy polski darmowy zbiór słowników. Wyszukiwarka Ling.pl, daje
dostęp do prawie 3 milionów haseł z 5 języków, w słownikach ogólnych,
specjalistycznych, angielskich, niemieckich, polskich, włoskich, hiszpańskich, rosyjskich i in.

Rated 4 out of 5 stars (5)
485 người dùng485 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.