Anatol'

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Anatol'
Người dùng kể từ July 13, 2008
Number of add-ons developed 1 add-on
Average rating of developer's add-ons Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Export Cookies

Exports all cookies in IE manner.
Makes a Netscape standard cookies.txt file.
Very useful for WGET --load-cookies option.

Rated 5 out of 5 stars (29)
8.765 users

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.