Helga1981

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Helga1981
Người dùng kể từ July 8, 2008
Number of add-ons developed 0 add-ons
Average rating of developer's add-ons Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Noia 2.0 (eXtreme)

Rated 3 out of 5 stars

Very nice! I choose it now!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (3.47). 

Aeon Big

Rated 4 out of 5 stars

Nice and very original!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.9).