Klenje

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Klenje
Địa chỉ email
Người dùng kể từ June 18, 2008
Number of add-ons developed 1 add-on
Average rating of developer's add-ons Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Furlan Language Pack

Firefox localization for Friulian/Furlan.

Rated 5 out of 5 stars (8)
155 users

Đánh giá Của tôi

Rai Smooth Streaming Player (raismth)

Rated 5 out of 5 stars

funziona perfettamente, great job guys

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.0.0.1-signed). 

Rubrika4Vodafone

A me va Rated 5 out of 5 stars

Appena scaricato la 0.7.9.9 e mi rifunziona tutto come prima, ottima estensione

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.7.9.9). 

Dizionari Furlan

Rated 5 out of 5 stars

good job! works fine also with Firefox 3.0
al va ben ancje par Firefox 3.0

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (3.0).