Charles Chen

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Charles Chen
Nghề nghiệp Student
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 9 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

springshine Requires Restart

good morning :)

Rated 5 out of 5 stars (29)
576 người dùng576 người dùng

yogurttree Requires Restart

A colorfully fun theme.

Rated 5 out of 5 stars (86)
868 người dùng868 người dùng

Simpler Red Requires Restart

A simpler theme for Firefox in red. Now with a much-needed update. :)

Rated 5 out of 5 stars (4)
44 người dùng44 người dùng

Simpler Green Requires Restart

A simpler theme for Firefox. Now with a much-needed update. :)

Rated 5 out of 5 stars (9)
71 người dùng71 người dùng

Simpler Blue Requires Restart

A simpler theme for Firefox in blue. Now with a much-needed update. :)

Rated 3 out of 5 stars (3)
63 người dùng63 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.