Charles Chen

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Charles Chen
Nghề nghiệp Student
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 9 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Simpler Green Bắt buộc khởi động lại

A simpler theme for Firefox. Now with a much-needed update. :)

Rated 5 out of 5 stars (9)
0 người dùng0 người dùng

Simpler Purple Bắt buộc khởi động lại

A simpler theme for Firefox in purple.

Rated 5 out of 5 stars (3)
0 người dùng0 người dùng

springshine Bắt buộc khởi động lại

good morning :)

Rated 5 out of 5 stars (29)
1 người dùng1 người dùng

Simpler Blue Bắt buộc khởi động lại

A simpler theme for Firefox in blue. Now with a much-needed update. :)

Rated 3 out of 5 stars (3)
0 người dùng0 người dùng

Simpler Red Bắt buộc khởi động lại

A simpler theme for Firefox in red. Now with a much-needed update. :)

Rated 5 out of 5 stars (4)
0 người dùng0 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.