ZEALi

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên ZEALi
Trang chủ http://www.zeali.net/
Người dùng kể từ Tháng năm 23, 2008
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Zeal.ChinaStock Bắt buộc khởi động lại

在状态栏显示您指定的股票基金当前最新价格信息,通过右键菜单可以设定股票基金代码并查看详细的股票信息。

Rated 5 out of 5 stars (38)
191 người dùng191 người dùng

Đánh giá Của tôi

SinaFox

Rated 5 out of 5 stars

好东西,继续努力!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.1.14).