AMO is getting a new look. Would you like to see it?

Visit the new site

Đóng

IceBrain

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên IceBrain
Người dùng kể từ Tháng năm 21, 2008
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

TerminalRun Bắt buộc khởi động lại

This addon allows you to run in a terminal a command in a web page by selecting text by right clicking.

Rated 5 out of 5 stars (15)
1 người dùng1 người dùng

Đánh giá Của tôi

Open Link in Zombie Tab

Works fine for me (Firefox 23) Rated 5 out of 5 stars

I'm using Firefox 23 no a Nexus 7 (2012) tablet and it works just fine. Thanks for the addon!

MyBookmarks

Rated 5 out of 5 stars

This a great addon! Simple (by which I mean it doesn't suffer from feature creep), fast and lean.

It's great for Vimperator users, because it can be easily navigated using it's key binds.

Nice work!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.5.7).