Jennifer Madden

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Jennifer Madden
Địa điểm USA
Trang chủ http://viewsourcechart.com/
Người dùng kể từ March 5, 2007
Number of add-ons developed 1 add-on
Average rating of developer's add-ons Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

View Source Chart

Inspect the DOM at lightning speed.

Rated 5 out of 5 stars (99)
20.579 users

Đánh giá Của tôi

No Tooltip Timeout

Rated 5 out of 5 stars

Another subtle improvement that makes a world of difference. Thank you for bringing this to everyone's attention.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.0).