puffmike Spinello

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên puffmike Spinello
Trang chủ http://www.spinellozone.com
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 7 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Dragon scales firetext

A Dragon scale theme with firetext for Firefox 3.0 to 3.5.*

Rated 4 out of 5 stars (26)
51 người dùng51 người dùng

Dragon scales

A Dragon scale theme. For Firefox 3.0 to 3.5.*

Rated 2 out of 5 stars (7)
11 người dùng11 người dùng

SoccerFox SVG

A theme for Soccer/football fans

Rated 3 out of 5 stars (4)
25 người dùng25 người dùng

FootballFox SVG

A football theme

Rated 4 out of 5 stars (6)
5 người dùng5 người dùng

Hemperor edition

Hemperor edition for Firefox


Rated 4 out of 5 stars (38)
42 người dùng42 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.