AMO is getting a new look. Would you like to see it?

Visit the new site

Đóng

EnkeiChrome

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên EnkeiChrome
Người dùng kể từ Tháng tư 7, 2008
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

myFireFox & Vista-aero Modifier

tab bar/toolbar Rated 5 out of 5 stars

i love this theme but... is it just me or unless theres 2 or more tabs open my tab bar with the bookmarks, add bookmarks, showcase, add tab, home, print,etc. bottons are not shown.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.0).