Enkei

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Enkei
Người dùng kể từ April 7, 2008
Number of add-ons developed 0 add-ons
Average rating of developer's add-ons Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

myFireFox & Vista-aero Modifier

tab bar/toolbar Rated 5 out of 5 stars

i love this theme but... is it just me or unless theres 2 or more tabs open my tab bar with the bookmarks, add bookmarks, showcase, add tab, home, print,etc. bottons are not shown.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.0).