Sebastian Tschan

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Sebastian Tschan
Trang chủ https://blueimp.net/
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 3 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Autofill Forms Requires Restart

Autofill Forms enables you to fill out web forms with one click.

Rated 3 out of 5 stars (392)
53.961 người dùng53.961 người dùng

Secure Login Requires Restart

Secure Login is an extension for Firefox integrated password manager.

For Firefox > 51, try my WebExtension implementation: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/secure-login-webextension/

Rated 4 out of 5 stars (355)
36.844 người dùng36.844 người dùng

Net Notes Requires Restart

Store Notes on Websites in your Bookmarks.

Rated 3 out of 5 stars (47)
250 người dùng250 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.