Sebastian Tschan

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Sebastian Tschan
Trang chủ https://blueimp.net/
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 3 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Autofill Forms

Autofill Forms enables you to fill out web forms with one click.

Rated 3 out of 5 stars (396)
62.327 người dùng62.327 người dùng

Secure Login

Secure Login is an extension for Firefox integrated password manager.

Rated 4 out of 5 stars (377)
44.202 người dùng44.202 người dùng

Net Notes

Store Notes on Websites in your Bookmarks.

Rated 4 out of 5 stars (46)
289 người dùng289 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.