Chủ đề

Thay đổi giao diện của trình duyệt của bạn. Chọn từ hàng nghìn chủ đề để tạo Firefox với giao diện bạn muốn.

Khám phá tất cả các loại
Chủ đề nổi bật
 • HolyFire_007

  HolyFire_007

  89 người dùng

 • Blue Panels

  Blue Panels

  40 người dùng

 • swirlySaturday

  swirlySaturday

  247 người dùng

Chủ đề được đánh giá cao
 • Arc Theme

  Arc Theme

  6.617 người dùng

 • Zelda Majora

  Zelda Majora

  948 người dùng

 • Matte Black V2

  Matte Black V2

  15.746 người dùng

Chủ đề đang thịnh hành
 • Outer Spaced

  Outer Spaced

  1.230 người dùng

 • Dark Magic

  Dark Magic

  1.263 người dùng

 • Dark Theme

  Dark Theme

  8.701 người dùng