Phần mở rộng Thông dụng Nhất

Đăng kí theo dõi

Adblock Plus No Restart Nên dùng

Bực bội vì quảng cáo? Khó chịu vì bị theo dõi? Phiền vì biểu ngữ (banner)? Cài đặt Adblock Plus ngay để giành lại quyền kiểm soát internet và thay đổi cách thức mà bạn xem web.

Xem đoạn phim giới thiệu ở http://www.youtube.com/watch?v=oNvb2SjVjjI

Rated 5 out of 5 stars (4.802)
20.691.895 người dùng20.691.895 người dùng

Video DownloadHelper No Restart

The easy way to download and convert Web videos from hundreds of YouTube-like sites.

Rated 4 out of 5 stars (6.389)
4.479.309 người dùng4.479.309 người dùng

NoScript Security Suite Nên dùng

Lớp bảo mật tốt nhất mà bạn có thể dùng trong một trình duyệt web!
Cho phép các nội dung hoạt động chỉ được chạy trên những trang mà bạn tin tưởng, và bảo vệ bạn chống lại các cuộc tấn công XSS và Clickjacking.

Rated 5 out of 5 stars (1.568)
2.240.852 người dùng2.240.852 người dùng

Firebug No Restart

Firebug tích hợp vào Firefox vô số công cụ phát triển ngay trước đầu ngón tay của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa, gỡ lỗi, và theo dõi CSS, HTML và JavaScript trực tiếp trên bất kì trang web nào...

Firebug 1.4 yêu cầu Firefox 3.0 hoặc cao hơn.

Rated 5 out of 5 stars (1.828)
2.112.241 người dùng2.112.241 người dùng

网页截图

帮您方便的截取网页并保存为图片。

Rated 4 out of 5 stars (85)
2.052.683 người dùng2.052.683 người dùng

Ghostery No Restart Nên dùng

Enjoy a faster, safer and cleaner browsing experience.

Rated 4 out of 5 stars (1.298)
1.486.238 người dùng1.486.238 người dùng

DownThemAll! Nên dùng

The first and only download manager/accelerator built inside Firefox!

Rated 4 out of 5 stars (1.725)
1.301.218 người dùng1.301.218 người dùng

Greasemonkey Nên dùng

Customize the way a web page displays or behaves, by using small bits of JavaScript.

Rated 4 out of 5 stars (983)
1.276.934 người dùng1.276.934 người dùng

Adblock Plus Pop-up Addon Nên dùng

Adblock Plus Pop-up Addon extends the blocking functionality of Adblock Plus to those annoying pop-up windows that open on mouse clicks and other user actions.

Rated 5 out of 5 stars (193)
1.136.204 người dùng1.136.204 người dùng

Flash Video Downloader - YouTube HD Download [4K]

Flash Video Downloader helps you download any video (flv, mp4, HD) from YouTube, Facebook, Break, Metacafe and more in one click. You can download mp3, music (iPod), avi and more. Download Flash games. Download Helper. 4K download.

Rated 4 out of 5 stars (599)
1.075.246 người dùng1.075.246 người dùng

Download YouTube Videos as MP4 No Restart Nên dùng

An extension that adds direct links to download YouTube videos as MP4 and FLV. It has a simple interface and it downloads videos directly from YouTube. The extension integrates with YouTube's interface and adds a download button below the player.

Rated 4 out of 5 stars (401)
1.070.350 người dùng1.070.350 người dùng

uBlock Origin No Restart Nên dùng

Cuối cùng, đã có một công cụ chặn quảng cáo hiệu quả, tiêu tốn ít CPU và bộ nhớ.

Rated 5 out of 5 stars (477)
1.011.570 người dùng1.011.570 người dùng

Yahoo Toolbar

Stay on top of the information you care about with the Yahoo Toolbar. Preview your favorite sites, like Facebook, Gmail, eBay and more, from any page you’re on.

Rated 2 out of 5 stars (395)
971.912 người dùng971.912 người dùng

Web of Trust, WOT: Website Reputation Ratings Nên dùng

Find out which websites you can trust. WOT adds intuitive traffic light-style icons next to search results and URLs so you can decide whether to visit a site:
• Green – The site is trusted
• Yellow – Be cautious
• Red – Online threats detected

Rated 4 out of 5 stars (1.435)
946.115 người dùng946.115 người dùng

FlashGot Mass Downloader Nên dùng

Download all the links, movies and audio clips of a page at the maximum speed with a single click, using the most popular, lightweight and reliable external download managers.

Rated 5 out of 5 stars (524)
835.989 người dùng835.989 người dùng

Tab Mix Plus Nên dùng

Tab Mix Plus enhances Firefox's tab browsing capabilities. It includes such features as duplicating tabs, controlling tab focus, tab clicking options, undo closed tabs and windows, plus much more. It also includes a full-featured session manager.

Rated 4 out of 5 stars (2.588)
824.131 người dùng824.131 người dùng

Google Translator for Firefox Nên dùng

With this addon you can translate any text to your own language with one click or hot-key. You can either translate the selected text, this way the translated text will overwrite the original selected text, or you can translate the full page too.

Rated 4 out of 5 stars (333)
786.973 người dùng786.973 người dùng

LastPass Password Manager

LastPass, an award-winning password manager, saves your passwords and gives you secure access from every computer and mobile device.

Rated 4 out of 5 stars (1.337)
749.673 người dùng749.673 người dùng

YouTube Video and Audio Downloader No Restart

Downloads YouTube videos in all available formats (FLV, MP4, WebM, and 3GP) with video quality of your choice. It also contains a pure JavaScript library to extract the ORIGINAL audio file embedded in video files.

Rated 4 out of 5 stars (317)
727.605 người dùng727.605 người dùng

1-Click YouTube Video Download

The simplest YouTube Video Downloader for all YouTube Flash sites, period.

Rated 4 out of 5 stars (527)
695.398 người dùng695.398 người dùng