Most Popular Extensions

Đăng kí theo dõi

Adblock Plus No Restart Nên dùng

Bực bội vì quảng cáo? Khó chịu vì bị theo dõi? Phiền vì biểu ngữ (banner)? Cài đặt Adblock Plus ngay để giành lại quyền kiểm soát internet và thay đổi cách thức mà bạn xem web.

Xem đoạn phim giới thiệu ở http://www.youtube.com/watch?v=oNvb2SjVjjI

Rated 5 out of 5 stars (4.823)
22.236.729 users

Video DownloadHelper No Restart

The easy way to download and convert Web videos from hundreds of YouTube-like sites.

Rated 4 out of 5 stars (5.107)
5.703.146 users

Firebug No Restart

Firebug tích hợp vào Firefox vô số công cụ phát triển ngay trước đầu ngón tay của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa, gỡ lỗi, và theo dõi CSS, HTML và JavaScript trực tiếp trên bất kì trang web nào...

Firebug 1.4 yêu cầu Firefox 3.0 hoặc cao hơn.

Rated 5 out of 5 stars (1.759)
2.756.272 users

NoScript Security Suite Nên dùng

Lớp bảo mật tốt nhất mà bạn có thể dùng trong một trình duyệt web!
Cho phép các nội dung hoạt động chỉ được chạy trên những trang mà bạn tin tưởng, và bảo vệ bạn chống lại các cuộc tấn công XSS và Clickjacking.

Rated 5 out of 5 stars (1.458)
2.325.831 users

Microsoft .NET Framework Assistant

Adds ClickOnce support and the ability to report installed .NET versions to the web server.

Rated 2 out of 5 stars (117)
2.175.012 users

DownThemAll! Nên dùng

The first and only download manager/accelerator built inside Firefox!

Rated 5 out of 5 stars (1.555)
1.537.168 users

Ghostery No Restart Nên dùng

Protect your privacy. See who's tracking your web browsing and block them with Ghostery.

Rated 5 out of 5 stars (1.103)
1.481.884 users

Greasemonkey Nên dùng

Customize the way a web page displays or behaves, by using small bits of JavaScript.

Rated 4 out of 5 stars (941)
1.384.980 users

Adblock Plus Pop-up Addon

Adblock Plus Pop-up Addon extends the blocking functionality of Adblock Plus to those annoying pop-up windows that open on mouse clicks and other user actions.

Rated 4 out of 5 stars (195)
1.319.734 users

Flash Video Downloader - YouTube HD Download [4K]

Flash Video Downloader helps you to download any video (flv, mp4, HD) from YouTube-like, Facebook, Break, Metacafe and more in one click. You can download mp3, music (iPod), avi and more. Download Flash games. Download Helper. 4K download

Rated 4 out of 5 stars (539)
1.268.171 users

Web of Trust - WOT Nên dùng

Find out which websites you can trust. WOT adds intuitive traffic light-style icons next to search results and URLs to help you make informed decisions about whether to visit a site or not.

Rated 4 out of 5 stars (1.550)
1.250.229 users

FlashGot Mass Downloader Nên dùng

Download all the links, movies and audio clips of a page at the maximum speed with a single click, using the most popular, lightweight and reliable external download managers.

Rated 5 out of 5 stars (478)
1.128.765 users

Tab Mix Plus Nên dùng

Tab Mix Plus enhances Firefox's tab browsing capabilities. It includes such features as duplicating tabs, controlling tab focus, tab clicking options, undo closed tabs and windows, plus much more. It also includes a full-featured session manager.

Rated 4 out of 5 stars (2.482)
1.053.956 users

Download YouTube Videos as MP4 No Restart Nên dùng

An extension that adds direct links to download YouTube videos as MP4 and FLV. It has a simple interface and it downloads videos directly from YouTube. The extension integrates with YouTube's interface and adds a download button below the player.

Rated 4 out of 5 stars (321)
1.051.316 users

Element Hiding Helper for Adblock Plus No Restart

Fight the text ads! Element Hiding Helper is a companion extension for Adblock Plus meant to make creating element hiding rules easier.

Rated 5 out of 5 stars (434)
900.139 users

Flashblock

Không bao giờ bị khó chịu bởi hoạt hình Flash nữa! Tiện ích này chặn Flash để chúng không gây cản trở khi duyệt web, nhưng nếu bạn vẫn muốn xem, chỉ cần nhấp chuột...

Rated 4 out of 5 stars (1.124)
893.108 users

Adblock Edge No Restart

Adblock Edge is a fork of the Adblock Plus version 2.1.2 extension for blocking advertisements on the web, without sponsored ads whitelist.

Rated 5 out of 5 stars (268)
838.927 users

1-Click YouTube Video Download

The simplest YouTube Video Downloader for all YouTube Flash sites, period.

Rated 4 out of 5 stars (478)
812.221 users

Stylish Nên dùng

Tạo lại sắc thái của web với Stylish, một trình quản lí style người dùng.

Rated 4 out of 5 stars (736)
783.132 users

Google Translator for Firefox

With this addon you can translate any text to your own language with one click or hot-key. You can either translate the selected text, this way the translated text will overwrite the original selected text, or you can translate the full page too.

Rated 4 out of 5 stars (292)
767.731 users