Phần mở rộng Thông dụng Nhất

Đăng kí theo dõi

Adblock Plus Nên dùng

Bực bội vì quảng cáo? Khó chịu vì bị theo dõi? Phiền vì biểu ngữ (banner)? Cài đặt Adblock Plus ngay để giành lại quyền kiểm soát internet và thay đổi cách thức mà bạn xem web.

Xem đoạn phim giới thiệu ở http://www.youtube.com/watch?v=oNvb2SjVjjI

Rated 5 out of 5 stars (4.948)
16.655.075 người dùng16.655.075 người dùng

Video DownloadHelper

The easy way to download and convert Web videos from hundreds of YouTube-like sites.

Rated 4 out of 5 stars (7.335)
4.281.254 người dùng4.281.254 người dùng

uBlock Origin Nên dùng

Cuối cùng, đã có một công cụ chặn quảng cáo hiệu quả, tiêu tốn ít CPU và bộ nhớ.

Rated 5 out of 5 stars (1.222)
3.480.999 người dùng3.480.999 người dùng

Easy Screenshot

Capture a screenshot of the whole webpage, and save in your desktop in default.

Rated 4 out of 5 stars (139)
2.353.161 người dùng2.353.161 người dùng

NoScript Security Suite Requires Restart Nên dùng

Lớp bảo mật tốt nhất mà bạn có thể dùng trong một trình duyệt web!
Cho phép các nội dung hoạt động chỉ được chạy trên những trang mà bạn tin tưởng, và bảo vệ bạn chống lại các cuộc tấn công XSS và Clickjacking.

Rated 5 out of 5 stars (1.550)
1.992.063 người dùng1.992.063 người dùng

Firebug

Firebug tích hợp vào Firefox vô số công cụ phát triển ngay trước đầu ngón tay của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa, gỡ lỗi, và theo dõi CSS, HTML và JavaScript trực tiếp trên bất kì trang web nào...

Firebug 1.4 yêu cầu Firefox 3.0 hoặc cao hơn.

Rated 4 out of 5 stars (2.063)
1.607.541 người dùng1.607.541 người dùng

Search and New Tab by Yahoo

This Add-on sets your default Search to Yahoo, and it brings a fresh look to every new tab page, powered by Yahoo.

Rated 3 out of 5 stars (26)
1.495.315 người dùng1.495.315 người dùng

Ghostery Nên dùng

Increase your browsing privacy, protection, and speed.

Rated 5 out of 5 stars (1.319)
1.210.746 người dùng1.210.746 người dùng

DownThemAll! Nên dùng

The first and only download manager/accelerator built inside Firefox!

Rated 4 out of 5 stars (1.744)
1.086.079 người dùng1.086.079 người dùng

Greasemonkey Requires Restart Nên dùng

Customize the way a web page displays or behaves, by using small bits of JavaScript.

Rated 4 out of 5 stars (1.014)
1.053.485 người dùng1.053.485 người dùng

Download YouTube Videos as MP4 Nên dùng

An extension that adds direct links to download YouTube videos as MP4 and FLV. It has a simple interface and it downloads videos directly from YouTube. The extension integrates with YouTube's interface and adds a download button below the player.

Rated 4 out of 5 stars (464)
982.731 người dùng982.731 người dùng

Flash Video Downloader - YouTube HD Download [4K]

Flash Video Downloader helps you download any video (flv, mp4, HD) from YouTube, Facebook, Break, Metacafe and more in one click. You can download mp3, music (iPod), avi and more. Download Flash games. Download Helper. 4K download.

Rated 4 out of 5 stars (1.451)
838.408 người dùng838.408 người dùng

Google Translator for Firefox Requires Restart

With this addon you can translate any text to your own language with one click or hot-key. You can either translate the selected text, this way the translated text will overwrite the original selected text, or you can translate the full page too.

Rated 4 out of 5 stars (365)
710.305 người dùng710.305 người dùng

LastPass Password Manager Requires Restart

LastPass, an award-winning password manager, saves your passwords and gives you secure access from every computer and mobile device.

Rated 4 out of 5 stars (1.517)
686.408 người dùng686.408 người dùng

Tab Mix Plus Requires Restart

Tab Mix Plus enhances Firefox's tab browsing capabilities. It includes such features as duplicating tabs, controlling tab focus, tab clicking options, undo closed tabs and windows, plus much more. It also includes a full-featured session manager.

Rated 4 out of 5 stars (2.390)
683.584 người dùng683.584 người dùng

FlashGot Mass Downloader Requires Restart

Download all the links, movies and audio clips of a page at the maximum speed with a single click, using the most popular, lightweight and reliable external download managers.

Rated 5 out of 5 stars (526)
657.364 người dùng657.364 người dùng

YouTube™ Video and Audio Downloader

Downloads YouTube videos in all available formats (FLV, MP4, WebM, and 3GP) with video quality of your choice. It also contains a pure JavaScript library to extract the ORIGINAL audio file embedded in video files.

Rated 4 out of 5 stars (385)
647.416 người dùng647.416 người dùng

iMacros for Firefox Nên dùng

Automate Firefox. Record and replay repetitive tasks. If you're tired of manually visiting the same sites, filling out forms, downloading files and extracting data, then iMacros is for you! Save time, effort and money with iMacros browser automation!

Rated 4 out of 5 stars (459)
607.425 người dùng607.425 người dùng

Download Flash and Video Requires Restart

Download Flash and Video is a great download helper tool that lets you download Flash games and Flash videos (YouTube, Facebook, Dailymotion, Google Videos and more) with a single click.
The downloader is very easy to use.

Rated 4 out of 5 stars (379)
566.633 người dùng566.633 người dùng

1-Click YouTube Video Download Requires Restart

The simplest YouTube Video Downloader for all YouTube Flash sites, period.

Rated 4 out of 5 stars (499)
555.292 người dùng555.292 người dùng