Phần mở rộng theo Lượt tải Hàng tuần

Đăng kí theo dõi

Search and New Tab by Yahoo

This Add-on sets your default Search to Yahoo, and it brings a fresh look to every new tab page, powered by Yahoo.

Rated 3 out of 5 stars (27)
668.947 lượt tải hàng tuần668.947 lượt tải hàng tuần

Adblock Plus Nên dùng

Bực bội vì quảng cáo? Khó chịu vì bị theo dõi? Phiền vì biểu ngữ (banner)? Cài đặt Adblock Plus ngay để giành lại quyền kiểm soát internet và thay đổi cách thức mà bạn xem web.

Xem đoạn phim giới thiệu ở http://www.youtube.com/watch?v=oNvb2SjVjjI

Rated 5 out of 5 stars (5.135)
571.419 lượt tải hàng tuần571.419 lượt tải hàng tuần

uBlock Origin Nên dùng

Cuối cùng, đã có một công cụ chặn quảng cáo hiệu quả, tiêu tốn ít CPU và bộ nhớ.

Rated 5 out of 5 stars (1.477)
395.264 lượt tải hàng tuần395.264 lượt tải hàng tuần

Video DownloadHelper

The easy way to download and convert Web videos from hundreds of YouTube-like sites.

Rated 4 out of 5 stars (7.582)
225.267 lượt tải hàng tuần225.267 lượt tải hàng tuần

anonymoX

Easy anonymous web browsing.
– Change your IP-Address and country
– Visit blocked or censored websites.
– Delete cookies, show your public ip, and more

We provide the proxy servers, no external proxies or other programs required

Rated 3 out of 5 stars (558)
168.496 lượt tải hàng tuần168.496 lượt tải hàng tuần

Browsec VPN

Best VPN addon for Firefox.

Rated 4 out of 5 stars (169)
127.792 lượt tải hàng tuần127.792 lượt tải hàng tuần

ZenMate Security & Privacy VPN

Unblock the web and change your IP with 4 locations across the globe. ZenMate secures your browsing with encryption - protecting you from hackers, snoopers and data thieves who prey on unsecure connections.

Rated 3 out of 5 stars (289)
113.583 lượt tải hàng tuần113.583 lượt tải hàng tuần

friGate Requires Restart

Открывает сайты, заблокировнные злым "админом" вашей компании, сети или провайдера. Недоступен Сайт? через прокси friGate откроет!

Rated 4 out of 5 stars (307)
99.404 lượt tải hàng tuần99.404 lượt tải hàng tuần

Hoxx VPN Proxy

Hoxx VPN Proxy service to unblock blocked websites, hide your location and encrypt your connection. Completely free.

Rated 5 out of 5 stars (1.947)
97.183 lượt tải hàng tuần97.183 lượt tải hàng tuần

Bulk Media Downloader Compatible with Firefox 57+ Nên dùng

Grab and download media (image, audio, and video) resources by monitoring network (like FlashGot or Flash video downloader extensions)

Rated 4 out of 5 stars (86)
96.017 lượt tải hàng tuần96.017 lượt tải hàng tuần

Cisco WebEx Extension Compatible with Firefox 57+

Join WebEx meetings using Firefox ™

Rated 3 out of 5 stars (45)
86.093 lượt tải hàng tuần86.093 lượt tải hàng tuần

Firebug

Firebug tích hợp vào Firefox vô số công cụ phát triển ngay trước đầu ngón tay của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa, gỡ lỗi, và theo dõi CSS, HTML và JavaScript trực tiếp trên bất kì trang web nào...

Firebug 1.4 yêu cầu Firefox 3.0 hoặc cao hơn.

Rated 4 out of 5 stars (2.071)
81.386 lượt tải hàng tuần81.386 lượt tải hàng tuần

Flash Video Downloader - YouTube HD Download [4K]

Flash Video Downloader helps you download any video (flv, mp4, HD) from YouTube, Facebook, Break, Metacafe and more in one click. You can download mp3, music (iPod), avi and more. Download Flash games. Download Helper. 4K download.

Rated 4 out of 5 stars (1.797)
77.838 lượt tải hàng tuần77.838 lượt tải hàng tuần

Download YouTube Videos as MP4 Nên dùng

An extension that adds direct links to download YouTube videos as MP4 and FLV. It has a simple interface and it downloads videos directly from YouTube. The extension integrates with YouTube's interface and adds a download button below the player.

Rated 4 out of 5 stars (484)
75.956 lượt tải hàng tuần75.956 lượt tải hàng tuần

LastPass Password Manager

LastPass, an award-winning password manager, saves your passwords and gives you secure access from every computer and mobile device.

Rated 4 out of 5 stars (1.710)
70.100 lượt tải hàng tuần70.100 lượt tải hàng tuần

DownThemAll! Nên dùng

The first and only download manager/accelerator built inside Firefox!

Rated 4 out of 5 stars (1.755)
62.567 lượt tải hàng tuần62.567 lượt tải hàng tuần

AdBlock for Firefox Compatible with Firefox 57+

The most popular ad blocker for Chrome and Safari, now available for Firefox! Block all advertisements on all web pages, even Facebook, Youtube, and Hulu. Browse faster, too! Most ads aren't even downloaded at all, saving you time and bandwidth.

Rated 4 out of 5 stars (71)
61.272 lượt tải hàng tuần61.272 lượt tải hàng tuần

Hotspot Shield Free VPN Proxy – Unblock Sites

Unblock any blocked website or content and stay secure and private with Hotspot Shield VPN. Easy-to-use interface with one-click activation. Unlimited bandwidth, completely FREE!

Rated 4 out of 5 stars (121)
55.147 lượt tải hàng tuần55.147 lượt tải hàng tuần

Easy Screenshot

Capture a screenshot of the whole webpage, and save in your desktop in default.

Rated 4 out of 5 stars (143)
53.847 lượt tải hàng tuần53.847 lượt tải hàng tuần

NoScript Security Suite Requires Restart Nên dùng

Lớp bảo mật tốt nhất mà bạn có thể dùng trong một trình duyệt web!
Cho phép các nội dung hoạt động chỉ được chạy trên những trang mà bạn tin tưởng, và bảo vệ bạn chống lại các cuộc tấn công XSS và Clickjacking.

Rated 5 out of 5 stars (1.559)
53.632 lượt tải hàng tuần53.632 lượt tải hàng tuần