Extensions by Weekly Downloads

Đăng kí theo dõi

Adblock Plus No Restart Nên dùng

Bực bội vì quảng cáo? Khó chịu vì bị theo dõi? Phiền vì biểu ngữ (banner)? Cài đặt Adblock Plus ngay để giành lại quyền kiểm soát internet và thay đổi cách thức mà bạn xem web.

Xem đoạn phim giới thiệu ở http://www.youtube.com/watch?v=oNvb2SjVjjI

Rated 5 out of 5 stars (4.934)
1.312.454 lượt tải hàng tuần

网页截图

帮您方便的截取网页并保存为图片。

Rated 4 out of 5 stars (65)
340.079 lượt tải hàng tuần

Video DownloadHelper No Restart

The easy way to download and convert Web videos from hundreds of YouTube-like sites.

Rated 4 out of 5 stars (5.552)
313.860 lượt tải hàng tuần

anonymoX No Restart

Easy anonymous web browsing.
– Change your IP-Address and country
– Visit blocked or censored websites.
– Delete cookies, show your public ip, and more

We provide the proxy servers, no external proxies or other programs required

Rated 4 out of 5 stars (177)
254.661 lượt tải hàng tuần

Lightbeam for Firefox No Restart Nên dùng

Lightbeam is a Firefox add-on that enables you to see the first and third party sites you interact with on the Web. Using interactive visualizations, Lightbeam shows you the relationships between these third parties and the sites you visit.

Rated 4 out of 5 stars (397)
176.853 lượt tải hàng tuần

Flash Video Downloader - YouTube HD Download [4K]

Flash Video Downloader helps you to download any video (flv, mp4, HD) from YouTube-like, Facebook, Break, Metacafe and more in one click. You can download mp3, music (iPod), avi and more. Download Flash games. Download Helper. 4K download

Rated 4 out of 5 stars (544)
148.377 lượt tải hàng tuần

Firebug No Restart

Firebug tích hợp vào Firefox vô số công cụ phát triển ngay trước đầu ngón tay của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa, gỡ lỗi, và theo dõi CSS, HTML và JavaScript trực tiếp trên bất kì trang web nào...

Firebug 1.4 yêu cầu Firefox 3.0 hoặc cao hơn.

Rated 5 out of 5 stars (1.784)
136.201 lượt tải hàng tuần

Download YouTube Videos as MP4 No Restart Nên dùng

An extension that adds direct links to download YouTube videos as MP4 and FLV. It has a simple interface and it downloads videos directly from YouTube. The extension integrates with YouTube's interface and adds a download button below the player.

Rated 4 out of 5 stars (355)
100.389 lượt tải hàng tuần

DownThemAll! Nên dùng

The first and only download manager/accelerator built inside Firefox!

Rated 5 out of 5 stars (1.599)
84.821 lượt tải hàng tuần

Ghostery No Restart Nên dùng

Protect your privacy. See who's tracking your web browsing and block them with Ghostery.

Rated 5 out of 5 stars (1.177)
79.371 lượt tải hàng tuần

uBlock Origin No Restart

Finally, an efficient blocker. Easy on CPU and memory.

Rated 5 out of 5 stars (183)
78.441 lượt tải hàng tuần

1-Click YouTube Video Download

The simplest YouTube Video Downloader for all YouTube Flash sites, period.

Rated 4 out of 5 stars (489)
77.282 lượt tải hàng tuần

Greasemonkey Nên dùng

Customize the way a web page displays or behaves, by using small bits of JavaScript.

Rated 4 out of 5 stars (956)
74.855 lượt tải hàng tuần

YouTube Video and Audio Downloader No Restart Nên dùng

Downloads YouTube videos in all available formats (FLV, MP4, WebM, and 3GP) with video quality of your choice. It also contains a pure JavaScript library to extract the ORIGINAL audio file embedded in video files.

Rated 4 out of 5 stars (279)
73.784 lượt tải hàng tuần

NoScript Security Suite Nên dùng

Lớp bảo mật tốt nhất mà bạn có thể dùng trong một trình duyệt web!
Cho phép các nội dung hoạt động chỉ được chạy trên những trang mà bạn tin tưởng, và bảo vệ bạn chống lại các cuộc tấn công XSS và Clickjacking.

Rated 5 out of 5 stars (1.496)
70.864 lượt tải hàng tuần

Adblock Plus Pop-up Addon Nên dùng

Adblock Plus Pop-up Addon extends the blocking functionality of Adblock Plus to those annoying pop-up windows that open on mouse clicks and other user actions.

Rated 5 out of 5 stars (177)
67.504 lượt tải hàng tuần

火狐捷径

火狐捷径扩展是一个快速调用系统应用程序的快捷方式组合,用户可以方便的启动画图、计算器、记事本等系统工具,还可以添加其它应用程序,也可以用来方便管理火狐配置文件。

Rated 4 out of 5 stars (11)
64.914 lượt tải hàng tuần

Ant Video Downloader

It has never been simplier to download videos from Youtube, Dailymotion and from most of the video streaming site.
Just play the video, click on the toolbar, download and play it immediately in our integrated video player.

Rated 4 out of 5 stars (455)
62.417 lượt tải hàng tuần

Download Flash and Video

Download Flash and Video is a great download helper tool that lets you download Flash games and Flash videos (YouTube, Facebook, Dailymotion, Google Videos and more) with a single click.
The downloader is very easy to use.

Rated 4 out of 5 stars (314)
62.394 lượt tải hàng tuần

YouTube Flash Player No Restart

A very lightweight add-on that forces YouTube™ to play videos using Flash® Player because it consumes less material resources (CPU, RAM) and offers more resolution choices than the HTML5 Player.

Rated 5 out of 5 stars (44)
47.936 lượt tải hàng tuần