Phần mở rộng theo Lượt tải Hàng tuần

Đăng kí theo dõi

Adblock Plus Nên dùng

Bực bội vì quảng cáo? Khó chịu vì bị theo dõi? Phiền vì biểu ngữ (banner)? Cài đặt Adblock Plus ngay để giành lại quyền kiểm soát internet và thay đổi cách thức mà bạn xem web.

Xem đoạn phim giới thiệu ở http://www.youtube.com/watch?v=oNvb2SjVjjI

Rated 5 out of 5 stars (4.860)
1.243.848 lượt tải hàng tuần1.243.848 lượt tải hàng tuần

Search and New Tab by Yahoo

This Add-on sets your default Search to Yahoo, and it brings a fresh look to every new tab page, powered by Yahoo.

Rated 3 out of 5 stars (16)
503.741 lượt tải hàng tuần503.741 lượt tải hàng tuần

Video DownloadHelper

The easy way to download and convert Web videos from hundreds of YouTube-like sites.

Rated 4 out of 5 stars (6.997)
387.058 lượt tải hàng tuần387.058 lượt tải hàng tuần

anonymoX

Easy anonymous web browsing.
– Change your IP-Address and country
– Visit blocked or censored websites.
– Delete cookies, show your public ip, and more

We provide the proxy servers, no external proxies or other programs required

Rated 3 out of 5 stars (300)
288.040 lượt tải hàng tuần288.040 lượt tải hàng tuần

uBlock Origin Nên dùng

Cuối cùng, đã có một công cụ chặn quảng cáo hiệu quả, tiêu tốn ít CPU và bộ nhớ.

Rated 5 out of 5 stars (650)
169.398 lượt tải hàng tuần169.398 lượt tải hàng tuần

Firebug Nên dùng

Firebug tích hợp vào Firefox vô số công cụ phát triển ngay trước đầu ngón tay của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa, gỡ lỗi, và theo dõi CSS, HTML và JavaScript trực tiếp trên bất kì trang web nào...

Firebug 1.4 yêu cầu Firefox 3.0 hoặc cao hơn.

Rated 5 out of 5 stars (1.835)
120.825 lượt tải hàng tuần120.825 lượt tải hàng tuần

Flash Video Downloader - YouTube HD Download [4K] Requires Restart

Flash Video Downloader helps you download any video (flv, mp4, HD) from YouTube, Facebook, Break, Metacafe and more in one click. You can download mp3, music (iPod), avi and more. Download Flash games. Download Helper. 4K download.

Rated 4 out of 5 stars (692)
116.508 lượt tải hàng tuần116.508 lượt tải hàng tuần

Download YouTube Videos as MP4 Nên dùng

An extension that adds direct links to download YouTube videos as MP4 and FLV. It has a simple interface and it downloads videos directly from YouTube. The extension integrates with YouTube's interface and adds a download button below the player.

Rated 4 out of 5 stars (425)
95.574 lượt tải hàng tuần95.574 lượt tải hàng tuần

Easy Screenshot Requires Restart

Capture a screenshot of the whole webpage, and save in your desktop in default.

Rated 4 out of 5 stars (105)
78.288 lượt tải hàng tuần78.288 lượt tải hàng tuần

DownThemAll! Nên dùng

The first and only download manager/accelerator built inside Firefox!

Rated 4 out of 5 stars (1.794)
77.865 lượt tải hàng tuần77.865 lượt tải hàng tuần

Awesome Screenshot Plus - Capture, Annotate & More

Capture the whole page or any portion, annotate it with rectangles, circles, arrows, lines and text, blur sensitive info, one-click upload to share. And more!

Rated 4 out of 5 stars (1.248)
76.377 lượt tải hàng tuần76.377 lượt tải hàng tuần

Greasemonkey Requires Restart Nên dùng

Customize the way a web page displays or behaves, by using small bits of JavaScript.

Rated 4 out of 5 stars (1.007)
71.980 lượt tải hàng tuần71.980 lượt tải hàng tuần

Ghostery Nên dùng

Increase your browsing privacy, protection, and speed.

Rated 5 out of 5 stars (1.294)
70.881 lượt tải hàng tuần70.881 lượt tải hàng tuần

LastPass Password Manager Requires Restart

LastPass, an award-winning password manager, saves your passwords and gives you secure access from every computer and mobile device.

Rated 4 out of 5 stars (1.385)
66.889 lượt tải hàng tuần66.889 lượt tải hàng tuần

NoScript Security Suite Requires Restart Nên dùng

Lớp bảo mật tốt nhất mà bạn có thể dùng trong một trình duyệt web!
Cho phép các nội dung hoạt động chỉ được chạy trên những trang mà bạn tin tưởng, và bảo vệ bạn chống lại các cuộc tấn công XSS và Clickjacking.

Rated 5 out of 5 stars (1.576)
64.719 lượt tải hàng tuần64.719 lượt tải hàng tuần

ZenMate Security & Privacy VPN

Unblock the web and change your IP with 4 locations across the globe. ZenMate secures your browsing with encryption - protecting you from hackers, snoopers and data thieves who prey on unsecure connections.

Rated 3 out of 5 stars (249)
59.910 lượt tải hàng tuần59.910 lượt tải hàng tuần

YouTube™ Video and Audio Downloader

Downloads YouTube videos in all available formats (FLV, MP4, WebM, and 3GP) with video quality of your choice. It also contains a pure JavaScript library to extract the ORIGINAL audio file embedded in video files.

Rated 4 out of 5 stars (348)
59.734 lượt tải hàng tuần59.734 lượt tải hàng tuần

Ant Video Downloader Requires Restart

It has never been simplier to download videos from Youtube, Dailymotion and from most of the video streaming site.
Just play the video, click on the toolbar, download and play it immediately in our integrated video player.

Rated 4 out of 5 stars (512)
59.582 lượt tải hàng tuần59.582 lượt tải hàng tuần

Multi Links Plus Requires Restart Nên dùng

Multi Links Plus lets you open, copy or bookmark multiple links at the same time rather than having to do them all individually.

Rated 4 out of 5 stars (20)
58.399 lượt tải hàng tuần58.399 lượt tải hàng tuần

1-Click YouTube Video Download Requires Restart

The simplest YouTube Video Downloader for all YouTube Flash sites, period.

Rated 4 out of 5 stars (536)
57.782 lượt tải hàng tuần57.782 lượt tải hàng tuần