Whimboo's Developer Tools

bởi Henrik Skupin

9 Tiện ích trong Bộ sưu tập này

Firebug bởi Joe Hewitt, Jan Odvarko, khác

Rated 5 out of 5 stars 1.808 đánh giá

2.125.566 người dùng2.125.566 người dùng

Firebug tích hợp vào Firefox vô số công cụ phát triển ngay trước đầu ngón tay của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa, gỡ lỗi, và theo dõi CSS, HTML và JavaScript trực tiếp trên bất kì trang web nào...

Firebug 1.4 yêu cầu Firefox 3.0 hoặc cao hơn.

SQLite Manager bởi lazierthanthou

Rated 5 out of 5 stars 43 đánh giá

197.165 người dùng197.165 người dùng

Manage any SQLite database on your computer.

JavaScript Debugger bởi James Ross, Robert Ginda, khác

Rated 4 out of 5 stars 50 đánh giá

121.347 người dùng121.347 người dùng

As of Firefox 33, Venkman *no longer works*, as the APIs which it needs have been removed.

Venkman is the code name for Mozilla's JavaScript Debugger. Venkman aimed to provide a powerful JavaScript debugging environment for Mozilla based browsers.

Add-on Compatibility Reporter bởi Mozilla

Rated 4 out of 5 stars 213 đánh giá

75.167 người dùng75.167 người dùng

Help make Firefox better. The Add-on Compatibility Reporter enables you to report if the Firefox add-ons that you're using are working properly.

Nightly Tester Tools bởi Automation Development, Tony Mechelynck, khác

Rated 4 out of 5 stars 191 đánh giá

33.272 người dùng33.272 người dùng

Useful tools for the nightly tester.

Developer Assistant bởi Ted Mielczarek, Gavin Sharp, khác

Rated 4 out of 5 stars 46 đánh giá

3.089 người dùng3.089 người dùng

A suite of tools for developers.

DOM Inspector bởi Scott MacGregor

Rated 2 out of 5 stars 5 đánh giá

158 người dùng158 người dùng

Inspect the DOM of HTML, XUL, and XML pages, including the mail...

Timer Fire bởi Mossop

Tải xuống Ngay

Thử nghiệm

Rated 5 out of 5 stars 1 đánh giá

23 người dùng23 người dùng

A simple tool to trigger some of the background timers.

Bộ sưu tập là gì?

Bộ sưu tập là nhóm các tiện ích liên quan mà bất kì ai cũng có thể tạo và chia sẻ.

Khám phá Bộ sưu tập

Được xem Gần đây