Traveler's Pack

bởi Mozilla

4 Tiện ích trong Bộ sưu tập này

Self-Destructing Cookies bởi Ove

Rated 4 out of 5 stars 413 đánh giá

166.042 users

Fix the web. Gets rid of a site's cookies and LocalStorage as soon as you close its tabs. Protects against trackers and zombie-cookies. Trustworthy services can be whitelisted.

FoxClocks bởi Andy McDonald

FoxClocks shows times around the world - or just your local time - at the bottom of your browser. It deals with daylight saving time so you don't have to.

Simple Currency Converter bởi priceinjector

Auto conversion of US Dollar, Euro, British Pound and Russian Rubles prices to your local currency on any web page.

TripAdvisor Hotels and Motels Search bởi Hotel Search Engine

Rated 4 out of 5 stars 3 đánh giá

20 lượt tải hàng tuần

ได้รับห้องพักโรงแรมที่ดีที่สุดจากโรงแรมและโมเต็ล 500,000 แห่งทั่วโลกที่ได้รับคะแนนจาก 40,000,000 รีวิวและความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวของ TripAdvisor

Bộ sưu tập là gì?

Bộ sưu tập là nhóm các tiện ích liên quan mà bất kì ai cũng có thể tạo và chia sẻ.

Khám phá Bộ sưu tập

Cái khác của Người dùng này

Xem tất cả bộ sưu tập của người dùng này

Được xem Gần đây