Reference Desk

bởi Mozilla

3 Tiện ích trong Bộ sưu tập này

ScrapBook bởi Gomita

Rated 4 out of 5 stars 848 đánh giá

161.781 users

Helps you to save Web pages and organize the collection.

Merriam-Webster bởi Wil Clouser (clouserw)

Rated 3 out of 5 stars 58 đánh giá

308 lượt tải hàng tuần

English dictionary search.

Memonic Web Clipper bởi Memonic

Rated 4 out of 5 stars 14 đánh giá

2.297 users

Allows you to save relevant parts out of any website and share and discuss them with your friends and much, much more.

Bộ sưu tập là gì?

Bộ sưu tập là nhóm các tiện ích liên quan mà bất kì ai cũng có thể tạo và chia sẻ.

Khám phá Bộ sưu tập

Cái khác của Người dùng này

Xem tất cả bộ sưu tập của người dùng này

Được xem Gần đây