Best of 2 Billion Firefox Add-ons

bởi Mozilla

19 Tiện ích trong Bộ sưu tập này

Adblock Plus bởi Wladimir Palant

Rated 5 out of 5 stars 5.039 đánh giá

22.320.622 người dùng22.320.622 người dùng

Bực bội vì quảng cáo? Khó chịu vì bị theo dõi? Phiền vì biểu ngữ (banner)? Cài đặt Adblock Plus ngay để giành lại quyền kiểm soát internet và thay đổi cách thức mà bạn xem web.

Xem đoạn phim giới thiệu ở http://www.youtube.com/watch?v=oNvb2SjVjjI

Firebug bởi Joe Hewitt, Jan Odvarko, khác

Rated 5 out of 5 stars 1.807 đánh giá

2.401.346 người dùng2.401.346 người dùng

Firebug tích hợp vào Firefox vô số công cụ phát triển ngay trước đầu ngón tay của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa, gỡ lỗi, và theo dõi CSS, HTML và JavaScript trực tiếp trên bất kì trang web nào...

Firebug 1.4 yêu cầu Firefox 3.0 hoặc cao hơn.

Greasemonkey bởi Anthony Lieuallen, Aaron Boodman, khác

Rated 4 out of 5 stars 970 đánh giá

1.314.377 người dùng1.314.377 người dùng

Customize the way a web page displays or behaves, by using small bits of JavaScript.

NoScript Security Suite bởi Giorgio Maone

Rated 5 out of 5 stars 1.530 đánh giá

2.436.033 người dùng2.436.033 người dùng

Lớp bảo mật tốt nhất mà bạn có thể dùng trong một trình duyệt web!
Cho phép các nội dung hoạt động chỉ được chạy trên những trang mà bạn tin tưởng, và bảo vệ bạn chống lại các cuộc tấn công XSS và Clickjacking.

Stylish bởi Jason Barnabe

Rated 4 out of 5 stars 787 đánh giá

539.746 người dùng539.746 người dùng

Tạo lại sắc thái của web với Stylish, một trình quản lí style người dùng.

Google Translate, ImTranslator, Dictionary, TTS bởi Smart Link Corporation

Rated 4 out of 5 stars 432 đánh giá

344.994 người dùng344.994 người dùng

MORE THAN 22 MILLION DOWNLOADS
ImTranslator provides translation powered by Google Translate, Microsoft, Babylon for 70+ languages. It includes Translator, Dictionary, Text-to-Speech, Back Translation.
Video Tutorial: http://youtu.be/qyLyFkQuMGU

Personas Plus bởi Mozilla

Rated 3 out of 5 stars 961 đánh giá

367.721 người dùng367.721 người dùng

Các "lớp da" miễn phí, dễ dàng cài đặt cho Firefox. Chọn từ hơn 60.000 thiết kế thú vị, bao gồm cả hình ảnh của Harry Potter. Hãy tham gia cùng 8 triệu người trên khắp thế giới - những người đang tự hỏi: "Hôm Nay Trình Duyệt Của Mình Sẽ Mặc Gì Đây?"

Xmarks Sync bởi Xmarks Inc.

Rated 4 out of 5 stars 2.535 đánh giá

387.963 người dùng387.963 người dùng

Xmarks is the #1 bookmarking and open tab add-on. Keep your bookmarks, and open tabs backed up and synchronized across computers and browsers. Mobile phones with Premium access. Utilize LastPass to sync passwords!

ReminderFox bởi Tom Mutdosch, Daniel Lee

Rated 4 out of 5 stars 503 đánh giá

100.040 người dùng100.040 người dùng

ReminderFox displays and manages lists of reminders and ToDo's. ReminderFox makes sure you remember all of your important dates via easy-to-use lists, alerts, and alarms, right in your browser without the need for a separate calendar program.

YSlow bởi YSlow

Rated 3 out of 5 stars 201 đánh giá

99.960 người dùng99.960 người dùng

YSlow analyzes web pages and suggests ways to improve their performance based on a set of rules for high performance web pages.
http://yslow.org is the official open source website.

Image Zoom bởi Jason Adams

Rated 4 out of 5 stars 333 đánh giá

167.798 người dùng167.798 người dùng

Adds zoom and rotation functionality for images...

StumbleUpon bởi StumbleUpon

Rated 4 out of 5 stars 215 đánh giá

99.992 người dùng99.992 người dùng

StumbleUpon is the easiest way to discover new and interesting photos, videos, web pages and more, recommended by a community of experts. Tell us what you are interested in and we recommend page after page of amazing stuff you’d never expect to see.

AniWeather bởi AniWeather

Rated 4 out of 5 stars 588 đánh giá

46.759 người dùng46.759 người dùng

AniWeather = Animated Weather + Any Weather.

When it rains, it really does!

InvisibleHand bởi InvisibleHand

Rated 4 out of 5 stars 185 đánh giá

39.784 người dùng39.784 người dùng

Automatically get the lowest price when you shop online or search for flights. InvisibleHand shows a discreet notification when a better price is available on a product or flight you're shopping for. Covers over 580 retailers in the US, UK & Germany.

Shareaholic | share with Google, Facebook and more bởi The Shareaholic Team

Rated 4 out of 5 stars 260 đánh giá

12.759 người dùng12.759 người dùng

Shareaholic is the easiest way to share & bookmark great content from anywhere on the web from one simple ALL-IN-ONE add-on. Works with Facebook, Twitter, Pinterest, Google, LinkedIn, E-mail and 200+ additional services.
  1. 1
  2. 2
Kết quả 115 của 19

Bộ sưu tập là gì?

Bộ sưu tập là nhóm các tiện ích liên quan mà bất kì ai cũng có thể tạo và chia sẻ.

Khám phá Bộ sưu tập

Cái khác của Người dùng này

Xem tất cả bộ sưu tập của người dùng này

Được xem Gần đây