Windows 7 Theme for Firefox 3.5

bởi Enkei

11 Tiện ích trong Bộ sưu tập này

Adblock Plus bởi Wladimir Palant

Rated 5 out of 5 stars 4.192 đánh giá

18.586.319 users

Bực bội vì quảng cáo? Khó chịu vì bị theo dõi? Phiền vì biểu ngữ (banner)? Cài đặt Adblock Plus ngay để giành lại quyền kiểm soát internet và thay đổi cách thức mà bạn xem web.

Xem đoạn phim giới thiệu ở http://www.youtube.com/watch?v=oNvb2SjVjjI
Ghi chú của Người sưu tập I'd set the icon to only show in the status bar.

Video DownloadHelper bởi mig

Rated 4 out of 5 stars 4.150 đánh giá

6.397.039 users

Cách thức dễ dàng để tải xuống và chuyển đổi các đoạn phim thuộc hàng trăm trang web dạng YouTube.
Tiện ích này cũng dùng được trên các trang trình chiếu hình ảnh và nghe nhạc.
Ghi chú của Người sưu tập I'd set the icon to only show in the status bar (It's annoying when the icon shows on youtube videos).

Stylish bởi Jason Barnabe

Tạo lại sắc thái của web với Stylish, một trình quản lí style người dùng.
Ghi chú của Người sưu tập Install the following styles!!! about:blank - Arctic Firefox, FF3+Glasser: Vista OS integration, Firefox 3.5 + Glasser 1.1.1 Tweaks, Windows 7 Explorer_Bookmarks_Bar (Image Fix)

Element Hiding Helper for Adblock Plus bởi Wladimir Palant

Fight the text ads! Element Hiding Helper is a companion extension for Adblock Plus meant to make creating element hiding rules easier.

FastestFox - Browse Faster bởi yongqli

Rated 5 out of 5 stars 377 đánh giá

291.112 users

Save time by speeding up repetitive tasks. Get faster, parallelized downloads, see definitions, auto-load the next page, improve searching, and more. FastestFox will dramatically enhance your productivity!

Showcase bởi Josep del Rio

Rated 5 out of 5 stars 138 đánh giá

44.803 users

Easily find and manage your browser tabs.

SearchPreview bởi Edward Ackroyd

Rated 4 out of 5 stars 352 đánh giá

147.080 users

The extension previously known as GooglePreview. Inserts preview images (thumbnails) and popularity ranks of web sites into the Google, Yahoo, Bing and DuckDuckGo search results pages.

SkipScreen -- Great Multi-Host download helper! bởi Skipscreen

Rated 4 out of 5 stars 605 đánh giá

264.632 users

Skips unnecessary pages on sites like Rapidshare, 4Shared, zShare, Mediafire, and more. Try it out, or watch a demo at http://www.skipscreen.com

Why click through ad-laden pages and wait for countdowns when your computer can do it for you

Google Redesigned bởi Globex Designs, Inc.

A complete redesign of popular Google services, Google Redesigned changes the appearance of popular Google services.

Hide Menubar bởi yuoo2k

Supports to hide Menu Bar automatically, you can press the ALT key to show it temporarily.
Ghi chú của Người sưu tập Like in Windows 7..

Glasser bởi 6XGate

Rated 4 out of 5 stars 305 đánh giá

2.045 users

Adds the Windows Vista glass frame to Firefox toolbars.

Bộ sưu tập là gì?

Bộ sưu tập là nhóm các tiện ích liên quan mà bất kì ai cũng có thể tạo và chia sẻ.

Khám phá Bộ sưu tập

Được xem Gần đây