Eka-X's Essential Pack

bởi Eka-X

8 Tiện ích trong Bộ sưu tập này

Adblock Plus bởi Wladimir Palant

Rated 5 out of 5 stars 4.303 đánh giá

18.411.947 users

Bực bội vì quảng cáo? Khó chịu vì bị theo dõi? Phiền vì biểu ngữ (banner)? Cài đặt Adblock Plus ngay để giành lại quyền kiểm soát internet và thay đổi cách thức mà bạn xem web.

Xem đoạn phim giới thiệu ở http://www.youtube.com/watch?v=oNvb2SjVjjI

Xmarks Sync bởi Xmarks Inc.

Rated 4 out of 5 stars 2.341 đánh giá

422.426 users

Xmarks is the #1 bookmarking and open tab add-on. Keep your bookmarks, and open tabs backed up and synchronized across computers and browsers. Mobile phones with Premium access. Utilize LastPass to sync passwords!

IE Tab bởi PCMan, yuoo2k

IE Tab - một phần mở rộng đến từ Đài Loan, với tính năng: Nhúng Internet Explorer trong các thẻ của Mozilla/Firefox...

Personas Plus bởi Mozilla

Các "lớp da" miễn phí, dễ dàng cài đặt cho Firefox. Chọn từ hơn 60.000 thiết kế thú vị, bao gồm cả hình ảnh của Harry Potter. Hãy tham gia cùng 8 triệu người trên khắp thế giới - những người đang tự hỏi: "Hôm Nay Trình Duyệt Của Mình Sẽ Mặc Gì Đây?"

AutoPager bởi Wind Li

Rated 5 out of 5 stars 360 đánh giá

115.971 users

AutoPager automatically loads next pages when you reach the end of a page. It works on a ton of sites,Google,Yahoo..
It works well with most other add-ons adblock plus, WOT and most of the greasemonkey scripts.
You can also try AutoPagerLite.

Tab Scope bởi Gomita

Rated 4 out of 5 stars 405 đánh giá

211.852 users

Preview and navigate tab contents through popup.

dragdropupload bởi sankazim

Rated 4 out of 5 stars 163 đánh giá

3.378 users

Drop files into attachment boxes instead of browse for them or type in the filename. Drop multiple files and fill all the entries. In some websites it allows to add new upload files: in Google Mail is possible to drop the files directly over the...

Tabs Open Relative bởi John Mellor (Jomel)

Rated 4 out of 5 stars 173 đánh giá

1.424 users

Tabs Open Relative makes all new tabs open to the right of the current tab, rather than at the far right of the tab bar (optionally this only applies to links).

Bộ sưu tập là gì?

Bộ sưu tập là nhóm các tiện ích liên quan mà bất kì ai cũng có thể tạo và chia sẻ.

Khám phá Bộ sưu tập

Được xem Gần đây