Мои расширения лисы

bởi denaturat

3 Tiện ích trong Bộ sưu tập này

Google Translator, Web Translation, ImTranslator bởi Smart Link Corporation

Rated 4 out of 5 stars 379 đánh giá

471.446 users

ImTranslator provides access to the online translation powered by Google Translate, Microsoft, Babylon for 66 languages. It includes dictionary, text-to-speech, back translation.
Complete Video Tutorial: http://youtu.be/UwK6529XZIQ

LavaFox V2-Blue bởi Zigboom

LavaFox - Blue version.
A dark and hot theme for Firefox .
Fully skinned and animated.

LavaFox V2-Purple bởi Zigboom

LavaFox - Purple version.
A dark and hot theme for Firefox.
Fully skinned and animated.

Bộ sưu tập là gì?

Bộ sưu tập là nhóm các tiện ích liên quan mà bất kì ai cũng có thể tạo và chia sẻ.

Khám phá Bộ sưu tập

Được xem Gần đây