Мои расширения лисы

bởi denaturat

3 Tiện ích trong Bộ sưu tập này

ImTranslator - Google Translator, Dictionary, TTS bởi Smart Link Corporation

Rated 4 out of 5 stars 433 đánh giá

348.260 users

MORE THAN 21 MILLION DOWNLOADS
ImTranslator provides translation powered by Google Translate, Microsoft, Babylon for 70+ languages. It includes Translator, Dictionary, Text-to-Speech, Back Translation.
Video Tutorial: http://youtu.be/qyLyFkQuMGU

LavaFox V2-Blue bởi Zigboom

LavaFox - Blue version.
A dark and hot theme for Firefox .
Fully skinned and animated.

LavaFox V2-Purple bởi Zigboom

LavaFox - Purple version.
A dark and hot theme for Firefox.
Fully skinned and animated.

Bộ sưu tập là gì?

Bộ sưu tập là nhóm các tiện ích liên quan mà bất kì ai cũng có thể tạo và chia sẻ.

Khám phá Bộ sưu tập

Được xem Gần đây