Rated 5 out of 5 stars

5星,不解释^_^

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.9.9.3).  Người dùng này có đánh giá khác về tiện ích này.