Đánh giá

The pictures you take and the care that you use in editing them - your love for the Pacific Northwest is very apparent! Having been to this location myself I can appreciate how perfectly you captured the beauty of it! Thank you!! :-)

Rated 5 out of 5 stars bởi ShellyBear79 vào April 18, 2014 Hiển thị trả lời của nhà phát triển cho đánh giá này

ok

Rated 5 out of 5 stars bởi Alexandr vào February 10, 2014 Hiển thị trả lời của nhà phát triển cho đánh giá này

waw it's beautiful theme

Rated 5 out of 5 stars bởi thevenus vào December 30, 2013 Hiển thị trả lời của nhà phát triển cho đánh giá này

Xem tất cả 46 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.

  2. Please enter both words below, separated by a space.

    If this is hard to read, you can try different words or try a different type of challenge instead.