Đánh giá

Amazing

Rated 4 out of 5 stars bởi karisma vào March 2, 2015

Beautiful color! Like the abstract design. Looks great with my browser.

Rated 5 out of 5 stars bởi Stridergirl vào October 17, 2014

Nice colour and the use of light and shadow. I appreciate this kind of stuff, especially in fractal art. :-)

Rated 5 out of 5 stars bởi kajira-azul-1988 vào September 17, 2014

Xem tất cả 30 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.

  2. Please enter all the words below, separated by a space if necessary.

    If this is hard to read, you can try different words or try a different type of challenge instead.