Đánh giá

This is just what I was looking for. Crisp and gorgeous!

Looks a little funky on the all-in-one sidebar but it's a small issue.

Rated 5 out of 5 stars bởi Aerys vào May 26, 2015

nice!

Rated 5 out of 5 stars bởi karisma vào March 2, 2015

Xem tất cả 2 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.