Icon of View Source GCLI Command

View Source GCLI Command 0.1.1-signed.1-signed  No Restart

bởi Erik Vold

Use a gcli "source" command to view the source the current open tab.

Tiện ích này vừa được duyệt sơ bộ bởi Mozilla. Tìm hiểu thêm