Rated 5 out of 5 stars

Makes the stock password manager considerably more useful!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.2.5.1-signed).