Đánh giá

Beautiful theme! Quite refreshing!

Rated 4 out of 5 stars bởi Creative_Expressions (Gale) vào July 28, 2013

The only thing missing from this picture is me holding one of those tropical-cocktails-served-in--a-bamboo-cup numbers with a couple of umbrella floating on the surface. Other than that, it's perfect! =)

Rated 5 out of 5 stars bởi SaSSyGirL vào March 18, 2012

Nice ... TOO Relaxing. Makes one - Ready to BOOK a Flight !!

Rated 4 out of 5 stars bởi CJ vào November 13, 2011

Xem tất cả 3 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.