Icon of Personas Plus

Personas Plus 1.8.3

bởi Mozilla

Các "lớp da" miễn phí, dễ dàng cài đặt cho Firefox. Chọn từ hơn 60.000 thiết kế thú vị, bao gồm cả hình ảnh của Harry Potter. Hãy tham gia cùng 8 triệu người trên khắp thế giới - những người đang tự hỏi: "Hôm Nay Trình Duyệt Của Mình Sẽ Mặc Gì Đây?"