Icon of New Tab Settings

New Tab Settings 0.1.1-signed.1-signed  No Restart

bởi Kris Maglione

Change the URL opened for new, blank tabs.

Tiện ích này vừa được duyệt sơ bộ bởi Mozilla. Tìm hiểu thêm