Đánh giá

Nice looking theme...keep up the beautiful work!!!!!

Rated 4 out of 5 stars bởi bledsjil vào March 12, 2015

Beautiful

Rated 5 out of 5 stars bởi shebenlee vào May 23, 2013

The colors seriously pop

Rated 5 out of 5 stars bởi wigglybom vào February 22, 2012 Hiển thị trả lời của nhà phát triển cho đánh giá này

Xem tất cả 8 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.

  2. Please enter all the words below, separated by a space if necessary.

    If this is hard to read, you can try different words or try a different type of challenge instead.