Đánh giá

Butterfly Theme

Very nice!

Rated 5 out of 5 stars bởi MorighanD vào March 17, 2016

Added this theme because I love that I can easily see my tabs and I love the butterflies on black but all I see is the black, no butterflies.

Rated 1 out of 5 stars bởi Carolyn vào May 3, 2015

It`s Cool!!

Rated 5 out of 5 stars bởi karisma vào March 2, 2015

Xem tất cả 44 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.